ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

HLAVÁČEK - 603 47 11 49

Nákladní auto Hlaváček

Likvidace odpadu a sutí

Spolehlivě, levně a kvalitně zajistíme odvoz, uložení a likvidaci vašeho odpadu.

Odvezeme suť, zeminu a další stavební i jiný odpad. Likvidaci a odvoz suti nabízíme v řešení na klíč. Při tomto řešení zajistíme naložení suti na vašem pozemku a vyložení na místě její likvidace. V případě větších prací je možné na místo dopravit mobilní třídič. Ten umožňuje třídit přímo na staveništi a opětovné použití pro zásyp.

Cena likvidace a odvozu suti je závislá na množství a druhu likvidovaného materiálu a na vzdálenosti i ceně skládky.

Stejně tak jsme připraveni na likvidaci odpadu jakéhokoliv druhu. Pro tyto účely disponujeme kontejnery třech velikostí – 3 m3, 6 m3 a 9 m3. Velké kontejnery umožňují minimalizovat počet opakování odvozu. Malé kontejnery jsou vhodné k likvidaci menšího množství odpadu za nižší cenu.


  • Kontejner 3 m3
  • Kontejner 6 m3
  • Kontejner 6 m3
  • Kontejner 9 m3

Kontaktujte nás a zkuste si domluvit individuální cenu.