ZEMNÍ A DEMOLIČNÍ PRÁCE

HLAVÁČEK - 603 47 11 49

Nákladní auto Hlaváček

Zemní práce

  • bagrování základů rodinných domů
  • bagrování bazénů a jímek
  • úpravy terénů
  • výkopy inženýrských sítí a přípojek
  • výkopové práce
  • naložení zeminy

  • Zemní práce
  • Zemní práce
  • Zemní práce
  • Zemní práce